مواردی از مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها، و آثار منتشرشده از دکتر قرطاسی در رسانه‌های مختلف، در حیطه فعالیت‌های دندانپزشکی، در این صفحه در دسترس قرار گرفته است.